آدرس:تهران- خیابان مطهری- خیابان لارستان- خیابان افتخاری نیا غربی- پلاک ۲۱ -شرکت مهندسی آرین درمان پژوه

تلفن:۸۸۹۰۷۷۳۰و ۴۱۸۵۲

فکس:۸۸۹۰۳۷۴۷