700

4500

خبرها و رویدادها

اسفند ۲۹, ۱۳۹۸

حضور شرکت آرین درمان پژوه در دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

دوازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن رادیولوژی دهان – فک و صورjت ایران در شهر تهران برگزار گردید.